Ledenstop welpen en (1ste en 2de jaar) jogi’s (2020-2021) 

Dag potentiële welpen en jogi’s! 

Uiteraard zijn we blij met de mond-aan-mond reclame die de voorbije jaren voor onze scouts is gemaakt. Wij zijn echter een groep met vrijwillige leiding, en er is bijgevolg ook een maximum aantal leden dat wij op zaterdagnamiddag kunnen entertainen. Om de kwaliteit en het plezier te waarborgen, zijn we genoodzaakt om voor aankomend scoutsjaar (2020-2021)

de ledenstop op de welpen en de 1ste en 2de jaar jogi’s te behouden. 

Concreet betekent dit dat iedereen die al in STM zit gewoon welp of jong giver kan worden/blijven. Nieuwe leden (geboortejaren 2008 t.e.m. 2012) zullen we helaas moeten teleurstellen. 

Deze maatregel is niet permanent, maar afhankelijk van het ledenaantal en de grootte van de leidingsploeg. De kans bestaat dat deze verhouding evolueert, zodat we in de loop van de volgende jaren terug nieuwe leden kunnen toelaten in deze twee takken. Toch we raden aan van hier niet op te blijven wachten. Er zijn in de omgeving immers veel andere jeugdbewegingen waar leiding zit te wachten op kinderen die dé tijd van hun leven willen beleven. 

Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip! 

Scouteske groet, De leiding van Sint-Michiel