Dag potentiële welpen en wolven! 
Door de invoer van onze nieuwe wolventak vorig scoutsjaar en de groei in leiding zijn we vanaf dit jaar weer bereid nieuwe welpen en wolven (3e tot 6e leerjaar) te ontvangen op onze Duiker. We hebben dit jaar een grote leidingsploeg die staat te popelen om nieuwe leden warm te maken voor een start aan hun scoutscarrière!
Dit jaar willen wij dus de mogelijkheid geven om nieuwe leden toe te laten bij de welpen en de wolven en hopelijk kunnen we dit blijven doen. Wel kan dit in de toekomst terug veranderen aangezien we altijd kwaliteit boven kwantiteit willen stellen. Hopelijk zien we nieuwe gezichtjes verschijnen op onze opening op 17 september van 13u tot 16u!

Scouteske groeten,

De leiding van Sint-Michiel