Opening Scoutsjaar 2020 – 2021, ’t Zal wel zijn!

Beste scoutsvrienden en vriendinnen

Het vorig scoutsjaar ligt nu een paar weken achter ons en dat betekent dat er binnenkort weer een nieuw scoutsjaar van start zal gaan. De nieuwe leidingsploegen zijn ondertussen gevormd en staan te popelen om er wederom een spetterend scoutesk jaar van te maken!

Omwille van de huidige corona maatregelen gaat er dit jaar jammer genoeg geen grote opening zijn zoals we die gewend zijn en gaan we bijgevolg per tak op 12 september het nieuwe scoutsjaar instappen. Een volgende aanpassing die we moeten maken is dat de opening zelf op twee verschillende tijdstippen zal doorgaan.

  • Voormiddag 10-13u : opening voor de deugnieten, givers en jins
  • Namiddag 14-17u : opening voor de kapoenen, welpen en jonggivers

Meer praktische informatie over het verloop van de opening volgt nog via mail, facebook en op onze website. Deze informatie zal vooral betrekking hebben op het afzetten en ophalen van de leden. 

Omwille van de grote leden aantallen in verschillende takken willen wij aan ALLE (NIEUWE) LEDEN vragen om in te schrijven voor de opening via onderstaande google form. Aangezien de bubbels waarin scoutsactiviteiten mogen doorgaan beperkt zijn tot 50 personen is het voor ons van groot belang om een zicht te krijgen op het aantal aanwezigen die dag. In het geval dat het maximum van 50 personen wordt overschreden in een bepaalde tak zullen er mogelijk nog aanpassingen gebeuren aan de planning wat, in dat geval, zo snel mogelijk zal worden gecommuniceerd.

Link google form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdVxcAYH_6s698w64WtPw6apY48A1EnbHydWN_ELcynvjLZg/viewform?usp=sf_link

Indien er nog vragen zijn dan kan u die altijd stellen via het volgende e-mail adres: groepsleiding@scouts-sint-michiel.be

De leiding heeft er alvast veel zin in!

Met scouteske groeten

Hanne, Julot en Matthijs

(Nieuwe) groepsleiding STM