BRIEVEN & KALENDER

Algemeen

Brieven 2020- 2021


Individuele steekkaart

Vanaf heden werken we met digitale steekkaarten.
De uitleg en hoe deze in te vullen kun je vinden via
deze instructie.


Jaarkalender 2020 – 2021

21 November

Eetfestijn: Kom gezellig eten aan democratische prijs.

18, 19 en 20 december

Kerstweekend: Het groepsweekend van Sint-Michiel.

10 april

Duikersfeesten: Het gezelligste scoutsfeest van het jaar. Met bbq en gezellig kampvuur.

23-25 april

Kempenkuren!

15 Mei

Fuif: Futur wild night, de STM fuif in de fuifzaal van Turnhout.

1 – 11 aug

Kamp voor de jonggivers en givers

5 – 11 aug

Kamp voor de kapoenen, welpen en deugnieten: zij voegen zich bij de jonggivers en givers vanaf 5 augustus.


Michieltjes

Voor alle documenten moet u pdf kunnen openen. Hiervoor heeft u een pdf-lezer nodig. HIER vindt u die van adobe.